POWER nu ook in Ronde Venen, Zoetermeer, Eindhoven en Zwolle

Enthousiaste deelnemers uit deze gemeenten hebben POWER projectgroepen opgericht en gaan starten met workshops POWER.