Organisatie

POWER is in het najaar van 2014 als meerjarig project gestart. Doel van dit project is om binnen drie jaar in minimaal 15 gemeenten lokale POWER-groepen op te starten. De eerste groepen begonnen in het voorjaar van 2015. Een landelijke projectgroep faciliteert en stimuleert lokale initiatieven.

Handreiking

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van POWER werkt het project samen met ActiveAge.  Dit bureau schreef de Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd. De handreiking bevat naast handige draaiboeken en een materialenboek ook een theoretisch kader en didactische tips voor de begeleiders. De eerste lokale POWER-groepen van de Gilden Zeist en Zutphen en Welzijn Ouderen Borne (WOB) hebben de handreiking getest. Om kwaliteit in de uitvoering te garanderen volgen alle lokale begeleiders de training Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd.

Landelijke samenwerking

Wij nodigen u van harte uit om in uw eigen woonplaats ook een POWER-projectgroep te starten. Wij brengen u graag in contact met andere initiatiefnemers, zodat u elkaar kunt adviseren en inspireren. Wij organiseren  regelmatig bijeenkomsten, zoals op 8 juni 2016 in Maarsen: Ontmoet POWER Veerkracht op leeftijd.
Voor een bijdrage van € 150,00 per jaar kunnen lokale projectgroepen gebruik maken van een landelijk ondersteuningspakket.

Achtergrond informatie

Meer informatie over de opzet van POWER en de eerste ervaringen vindt u in het informatiebulletin van juni 2015 en het pamflet.