Organisatie

POWER is in het najaar van 2014 als meerjarig project gestart. Doel van dit project is om binnen vijf jaar in minimaal 25 gemeenten lokale POWER-groepen op te starten. De eerste groepen begonnen in het voorjaar van 2015. Een landelijke projectgroep faciliteert en stimuleert lokale initiatieven.

Handreiking

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van POWER Veerkracht op leeftijd werkte het project samen met ActiveAge. De Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd is geschreven door Kees Penninx van ActivAge. De handreiking bevat naast handige draaiboeken en een materialenboek ook een theoretisch kader en didactische tips voor de begeleiders. De eerste lokale POWER-groepen van de Gilden Zeist en Zutphen en Welzijn Ouderen Borne (WOB) hebben de handreiking getest. Om continuïteit en kwaliteit in de uitvoering te garanderen volgen alle lokale begeleiders de training Handreiking POWER Veerkracht op leeftijd.

Landelijke samenwerking

Wij nodigen u van harte uit om in uw eigen woonplaats ook een POWER-projectgroep te starten. Wij brengen u graag in contact met andere initiatiefnemers, zodat u elkaar kunt adviseren en inspireren. Wij organiseren daartoe regelmatig bijeenkomsten. De data worden vermeld onder Nieuws.
Voor een bijdrage van € 150,00 per jaar kunnen lokale projectgroepen gebruik maken van een landelijk ondersteuningspakket.

Achtergrond informatie

Meer informatie over de opzet van POWER en de eerste ervaringen vindt u in het informatiebulletin van juni 2015 en het pamflet.